Make your own free website on Tripod.com
กลับไปหน้า Dreamweaver Tutorialsกลับไปหน้า Dreamweaver Tutorialsกลับไปหน้า Dreamweaver Tutorials

การทำ Backgroud Tile ใน Frame

ปัญหาหนึ่งในการทำ Frame ก็คือ Backgroud Image ที่ใส่ไปใน Frame ทั้งซ้ายและขาว มักจะเหลื่อมกันทำให้ดูไม่สวย ดังนั้นคนส่วนใหญ่ จึงตัดปัญหาด้วยการไม่ใส่ Backgroud Image ลงไปใน Frame แต่ถ้าคุณอยากใส่ Backgroud Image ลงไปใน Frame แล้วต้องการทำให้มันเป็นผื้นเดียวกัน ลองใช้วิธีนี้ดู

เครื่องมือที่ใช้ Frame Object และ Frame Palette

1. สร้างไฟล์ HTML ขี้นมาก่อน 2 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์แรกว่า left.html และอีกไฟล์ชื่อ right.html
    และให้ใส่รูปที่เป็น Background Image ที่เหมือนกันทั้งสองไฟล์ ซึ่งทั้งสองไฟล์นี้     เราจะเอามาใส่ใน Frame นั่นเอง

2. เปิดหน้าต่างเอกสารใหม่ (File > New) เพื่อทำการสร้าง Frame

3. เลือก Frame Object ใน Object Tools Box

4. ตอนนี้เราจะสร้าง Frame แบบ 2 ช่อง ซ้าย-ขาว โดยที่ช่องซ้ายเล็กกว่าช่องด้านขาว ให้คลิ๊กที่ Insert Left Frame Object โปรแกรม Dreamweaver จะสร้าง Frame แบบ 2 ช่อง ซ้าย-ขาว ให้เราทันที

5. จากนั้นให้เปิด Frame Palette ขึ้นมา (Window > Frame)

6. ตอนนี้ให้ใส่ไฟล์ที่ได้สร้างไว้ในข้อ 1. โดยเริ่มจาก Frame ด้านซ้ายก่อน วิธีการก็คือ ให้คลิ๊กที่ด้านซ้าย (LeftFrame) ของ Frame Palette ที่ Property Inspector จะเปลี่ยนเป็น Frame Inspector ตรงช่อง Src ให้ใส่ Browse หาไฟล์ left.html หรือพิมพ์เอาก็ได้ แล้วคลิ๊กที่ด้านขาว (MainFrame) ให้ใส่ชื่อไฟล์ right.html ลงไปในช่อง Src เช่นกัน

7. ในกรอบ Frame ทั้งซ้ายและขาว จะแสดงผล Backgroud Image ของไฟล์ left.html และ right.html ให้ Save Frameset แล้ว Preview ใน Browser

จะสังเกตุเห็น Background Image ไม่ต่อกันสนิท ทาง Frame ขาว รูปขาดไปครึ่งหนึ่ง วิธีแก้ก็คือ

8. ให้คลิ๊กที่ขอบของ Frame Palette

Frame Inspector จะแสดงค่าของ column ใน Frame ด้านซ้ายว่า set ไว้เท่าไหร่ ที่ผมทำ set ไว้ที่ 80 Pixel

คลิ๊กที่ลูกศรลงเพื่อให้ Frame Inspector แสดงข้อมูล Column

Note: คลิ๊กที่ลูกศรลงเพื่อให้ Frame Inspector แสดงข้อมูล Column

9. เมื่อรู้ค่าของ Column แล้วว่าเป็นเท่าไร ตอนนี้เราต้องรู้ว่า รูปที่เราใช้เป็น Background Image มีขนาดเท่าไหร่ เพื่อจะได้ทำแก้ไข Column ให้ Frame แสดงผลรูปที่เป็น Background Image ให้เป็นผื้นเดียวกัน วิธีที่จะรู้ว่ารูปมีขนาดเท่าไหร่ให้ทำดังนี้

10. ให้คลิ๊กที่ด้านขาว (MainFrame) ของ Frame Palette (หรือกด Alt และคลิ๊กที่ด้านขาวของ Frame Palette) จากนั้นไปที่เมนู Modify > Page Property

จากนั้นกดปุ่ม Browse เพื่อดูขนาดของรูป Background Image

รูปที่ผมใช้มีขนาดกว้าง 100 Pixel

11. เมื่อรู้ขนาดแล้ว ก็ไปแก้ค่าของ Column ที่ตั้งไว้ให้เป็น 100

การดูค่า Column ของ Frame ให้ทำตามวิธีในข้อ 8.

12. เมื่อเปลี่ยนค่าใน Column ด้านซ้ายเป็น 100 แล้ว ให้เปลี่ยนหน่วย (Unit) ใน Column ด้านขาว ให้เป็น Relative

การเปลี่ยนจาก Column ซ้ายเป็นขาวให้คลิ๊กที่ กรอบสี่เหลี่ยมสีเทาเข้มด้านขาว

13. ตอนนี้ Background Image ก็จะเป็นผื้นเดียวกันแล้ว ให้ใช้คำสั่ง Save All แล้ว ลองดูใน Browser

| Home | My Bookmark | Dreamweaver Tutorials | Web Design Tips | Just for Fun | About |

Copyright © 2000 Sleepy Design. All rights reserved.